Investiční stříbro a měna

Státy se inflací pokoušejí řešit své ekonomické problémy oslabováním vlastní měny, aby zlevnily vývozy. Tím ovšem trpí úspory těch, kteří hodnotě peněz věří. Podstata příčin a následků tzv. měnových válek mezi státy je dobře vysvětleno zde a každý investor by je měl dobře znát.

Investiční stříbro reaguje na měnové války států růstem, protože je přirozeným útočištěm investorů v dobách nejistoty. Investiční stříbrné slitky a stříbrné stříbrné cihly jsou obranou proti znehodnocování měny, přičemž více roste cena likvidních slitků. Vládám se pochopitelně útěk od papírové měny k investičnímu stříbru nelíbí a pokoušejí se držení investičního stříbra soukromým investorům zkomplikovat.

Zpět na úvodní stranu