Investiční stříbro a reálná cena stříbra očištěná o inflaci

27.06.2011 18:49

Jaká je reálná cena stříbra? Je investiční stříbro trhem bublin, či nikoliv? Investiční stříbro a inflace, zadlužení států. Zajímavou přednášku můžete shlédnout zde.

Zpět